ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟ WEB SITE

Άδεια για τη χρήση όλων των εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων εγγράφων και των νέων δίνεται, εφόσον: (1) η ειδοποίηση δικαιώματος δημιουργού που δίνεται παρακάτω εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα των Εγγράφων συνοδευόμενη από τη φράση "Επαναχρησιμοποιημένο με Άδεια", (2) Έγγραφα από τον Server μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για ενημερωτική, μη-εμπορική ή προσωπική χρήση, (3) τα Έγγραφα δεν θα χρησιμοποιηθούν, παρουσιαστούν, αντιγραφούν, εκτεθούν, αναρτηθούν σε κανέναν υπολογιστή δικτύου ή γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε μη σφραγισμένο μέσον, και (4) τα Έγγραφα δεν έχουν τροποποιηθεί με κανέναν τρόπο. Οποιαδήποτε χρήση των Εγγράφων για λόγους διαφορετικούς από τους επιτρεπτούς απαγορεύεται δια νόμο, και μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρές πολιτικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διωχθούν δικαστικά στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Τα Έγγραφα όπως οριστήκανε παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνουνε το σχεδιασμό ή τη δομή της a Cert ή οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα η οποία ανήκει, διευθύνεται, έχει άδεια ή ελέγχεται από την a Cert ("a Cert Websites"). Τα στοιχεία των a Cert Websites προστατεύονται από trade dress και άλλους νόμους και δεν μπορεί να αντιγραφεί ή μιμηθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει. Κανένα λογότυπο, γραφικό, ήχος ή εικόνα από οποιοδήποτε a Cert Website δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναμεταδοθεί εκτός αν έχει χορηγηθεί γραπτή άδεια από την a Cert .

ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η a Cert ΚΑΙ/Η ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ. ΌΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η a Cert ΚΑΙ/Η ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ , ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ, ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ.

Τα Έγγραφα και τα σχετικά γραφικά που δημοσιεύονται στον Server μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η a Cert και/ή οι σχετικοί προμηθευτές της μπορεί να κάνουνε βελτιώσεις και/ή αλλαγές στο προϊόν(τα) και/ή το πρόγραμμα(τα) τα οποία περιγράφονται σε αυτό το σημείο, οποιαδήποτε στιγμή. Η a Cert έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε οποιαδήποτε και σε όλες τις όψεις των Εγγράφων ή των σχετικών γραφικών του Server οποιαδήποτε στιγμή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Η a Cert ΚΑΙ/Η ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Η ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ Η ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΖΗΜΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Η ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ Η ΟΧΙ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΟ SERVER.

ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μερικές πληροφορίες των ιστοσελίδων της a Cert μπορεί να περιέχουν προβλέψεις, προτάσεις ή άλλες προνοητικές δηλώσεις οι οποίες αφορούν μελλοντικά γεγονότα ή τη μελλοντική οικονομική απόδοση της a Cert . Επιθυμούμε να σας προειδοποιήσουμε ότι αυτές οι δηλώσεις είναι μόνο προβλέψεις και ότι τα πραγματικά γεγονότα ή αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουνε ουσιωδώς. Σας παραπέμπουμε στα έγγραφα των αρχείων της εταιρίας με τις ασφάλειες και τις εξουσιοδοτήσεις συναλλαγών. Αυτά τα έγγραφα περιέχουνε και προσδιορίζουνε, μεταξύ άλλων πραγμάτων, παράγοντες κινδύνων οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουνε πραγματικά αποτελέσματα για την ουσιώδη διαφορά με αυτά τα οποία περιέχονται στις προβλέψεις, προτάσεις ή τις άλλες προνοητικές δηλώσεις.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ WEB SITE ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι ιστοσελίδες με τις οποίες η a Cert έχει συνδέσμους δεν είναι υπό τον έλεγχο της και η a Cert δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα τους ή οποιοδήποτε άλλο σύνδεσμο ο οποίος υπάρχει σε αυτά. Η a Cert παρέχει σε εσάς αυτούς τους συνδέσμους για ευκολία, και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν σημαίνει υποστήριξη της ιστοσελίδας από την a Cert.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ Copyright © 2005 - 2006 a Cert, A.E.. All rights reserved.

ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ

Το a Cert, είναι το κατοχυρωμένο σήμα κατατεθέν της a Cert, A.E.. Όλες οι άλλες εταιρίες, τα προϊόντα, και οι εμπορικές επωνυμίες είναι σήματα κατατεθέν των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η a Cert μπορεί να αναθεωρήσει τα σήματα κατατεθέν ή και να προσθέσει νέα σήματα κατατεθέντα οποιαδήποτε στιγμή.

Η a Cert κατοχυρώνει κάθε δικαίωμα το οποίο δεν δίνεται επακριβώς εδώ.