Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Πιστοποίηση Εκδηλώσεις Η A CERT συμμετέχει στη Agrotica 2016