Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Πιστοποίηση Εκδηλώσεις ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΖΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ