GreekEnglish (United Kingdom)

Πιστοποίηση Καλλυντικών


H Α CERT Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης ΑΕ είναι Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων, Συστημάτων Διοίκησης και Επαγγελματικής Επάρκειας Προσώπων. Ιδρύθηκε από ανθρώπους με τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία στο χώρο της πιστοποίησης. Έδρα της A CERT είναι η Θεσσαλονίκη και διατηρεί γραφεία στην Αθήνα, στη Λάρισα, στο Ρέθυμνο, στη Βουλγαρία (Σόφια, Φιλιππούπολη), στη Γερμανία (Στουτγάρδη) και στην Αλβανία (Δυρράχιο). Διαθέτει στρατηγικές συμμαχίες σε παγκόσμιο επίπεδο και ευρύ δίκτυο συνεργατών έτσι ώστε να βρίσκεται πάντα κοντά τόσο στους πελάτες της και στις αγορές στις οποίες αυτοί απευθύνονται.

Πρωταρχική σημασία για όλους εμάς στην Α Cert έχει η διαφύλαξη της αξιοπιστίας, της υγείας και της ασφάλειας, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της παροχής υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης υψηλού κύρους. Σ’ αυτό το σκοπό αφιερώνεται ένα μεγάλο μέρος των πόρων που διαθέτουμε, επενδύοντας σε υψηλή τεχνολογία και σε ανθρώπους με ακεραιότητα και υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων.
Με ραγδαία επιχειρηματική ανάπτυξη, πιστοποιεί επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδρύματα σε όλο το φάσμα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Πιο αναλυτικά, παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης:

  • ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: α) Βιολογικής Γεωργίας (Καν. 834/2007 [ΕΕ] στην Ελλάδα [κωδ. EL-05-BIO] και στη Βουλγαρία [κωδ. BG-08-ΒΙΟ], USDA/NOP για τις ΗΠΑ και JAS για την Ιαπωνία), β) GlobalGAP/IFA, γ) BRC, δ) IFS, δ) GMO Free, ε) Gluten Free, στ) Εισροές Βιολογικής Γεωργίας, ζ) GOST-R, η) Kosher, θ) TESCO Nature’s Choice (TNC), ι) LEAF Marque.
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: α) ISO 9001, β) ISO 22000/HACCP, γ) ISO 14001, δ) OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801, ε) AGRO 2, στ) AGRO 3, ζ) AGRO 4, η) ISO 27001, θ) ΕΛΟΤ 1429, ι) SA 8000, κ) ΒioShop, λ) GOST-R ISO 9001.
  • • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: α) Επιθεωρητές και Σύμβουλοι Πιστοποίησης ISO 9001, ISO 22000/HACCP, β) Επιθεωρητές, Σύμβουλοι και Παραγωγοί Βιολογικής Γεωργίας, γ) Επιθεωρητές, Σύμβουλοι και Επιβλέποντες AGRO 2, AGRO 3 και AGRO 4, δ) Χειριστές Τροφίμων, κλπ.

Αγροδιατροφικός Τομέας
Διαθέτοντας το κύρος, την αξιοπιστία, την αναγνωρισιμότητα και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία που απαιτείται, ήδη από την έναρξη της λειτουργίας της, ακολουθώντας τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς για την παραγωγή και διάθεση υγιεινών και ασφαλών τροφίμων, αναδείχθηκε, μεταξύ άλλων, ως ένας από τους κορυφαίους Οργανισμούς Πιστοποίησης στον αγροδιατροφικό τομέα. Σήμερα είναι ο ένας και μοναδικός Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης που εκτός από προϊόντα βιολογικής γεωργίας έχει την ικανότητα να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα και συγκεκριμένα όλων όσων δραστηριοποιούνται στη Φυτική και Ζωική παραγωγή, τις Ιχθυοκαλλιέργειες, τη Μεταποίηση, την Τυποποίηση, τη Συσκευασία, το Εμπόριο και τις Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Σύμβουλοι, εφόδια, εξοπλισμός, εκπαίδευση).


Διαπιστεύσεις
Η Α Cert είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ως Φορέας Πιστοποίησης:
• Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17021:2011.
• Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2005 σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 17021:2011 και ISO/TS 22003:2013.
• Βιολογικών Προϊόντων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 45011.
• Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος κατά AGRO 2-1 και AGRO 2-2 σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17021:2006.

Αδειοδοτήσεις
Η Α Cert διαθέτει άδεια Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας:
• από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας με κωδικό έγκρισης EL-05-BIO.
• από το Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων της Βουλγαρίας με κωδικό έγκρισης BG-08-BIO.

Διεθνείς συνεργασίες
Η Α Cert παρέχει υπηρεσίες που αφορούν στον έλεγχο και την πιστοποίηση Προϊόντων, Συστημάτων Διοίκησης και Επαγγελματικής Επάρκειας Προσώπων και για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με Φορείς του εξωτερικού, έτσι ώστε να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης μεγάλης προστιθέμενης αξίας.
Συμμετοχές
Η Α Cert αποτελεί μέλος της HellasCert, της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης.
Επίσης, είναι ενεργό μέλος της IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movements, ένα ισχυρό δίκτυο 750 οργανώσεων από 108 χώρες που προωθούν τη βιολογική γεωργία σε όλο τον κόσμο.
Τέλος, είναι ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας.

Α) ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
- Εφόσον το 95% τουλάχιστον του συνόλου των συστατικών, κατά βάρος, είναι φυσικό και / ή φυσικής προέλευσης.
- Εφόσον το 10% τουλάχιστον του συνόλου των συστατικών, κατά βάρος, είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του ΕΚ Καν. 834/2007 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή / και τις βελτιώσεις αυτού και τα οποία μπορούν να προστεθούν ως συντηρητικά, μεταξύ αυτών που απαριθμούνται στο Παράρτημα I πίνακας Α, προκειμένου να διατηρηθεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά, ή / και η συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά ή οποιαδήποτε άλλα θεωρούνται ισοδύναμα.
- Εφόσον το 95%, κατά βάρος, από τα φυσικά συστατικά του συνόλου των συστατικών μπορεί να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ΕΚ Καν. 834/2007 (φυτικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συλλέγονται στη φύση, και των ζωικών) να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ΕΚ Καν. 834/2007 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή / και τις βελτιώσεις αυτού και τα οποία μπορούν να προστεθούν ως συντηρητικά, μεταξύ αυτών που απαριθμούνται στο Παράρτημα I πίνακας Α, προκειμένου να διατηρηθεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά, ή / και σε συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά ή οποιαδήποτε άλλα θεωρούνται ισοδύναμα.
- Μεταξύ των συστατικών φυσικής προέλευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εκείνα που αναφέρονται στο σημείο 6.3, καθώς επίσης και τα επιπρόσθετα τροφίμων, τα οποία περιλαμβάνονται στο προσάρτημα 1 πίνακες Α & Β
- Ένα καλλυντικό προϊόν δεν μπορεί να περιέχει ένα συστατικό γεωργικής προέλευσης, που έχει παραχθεί με βιολογικές μεθόδους μαζί με συμβατικά συστατικό στοιχεία. Επιτρέπεται, ωστόσο, για ένα προϊόν να περιέχει διάφορα βιολογικά και μη βιολογικά συστατικά.
- Η περιγραφή του προϊόντος στη συσκευασία πρέπει να αναγράφει το ποσοστό των συστατικών γεωργικής προέλευσης που παράγονται με βιολογικές μεθόδους ή / και που συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα ή οποιαδήποτε άλλα θεωρούνται ισοδύναμα. Αυτά τα συστατικά πρέπει να σημειώνονται με αστερίσκο.
- Εκτός από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που καλύπτουν τα καλλυντικά, η ετικέτα πρέπει επίσης να αναγράφει, δίπλα στην εμπορική ονομασία του προϊόντος, τη λέξη "βιολογικό", το πλήρες όνομα του Οργανισμού Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, την αναφορά των προτύπων και τον αριθμό πιστοποιητικού, καθώς και την ημερομηνία μέχρι την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το καλλυντικό προϊόν, εφόσον έχει ανοίξει, χωρίς να παρουσιάσει κανέναν κίνδυνο για τον καταναλωτή. Ωστόσο, θα ήταν σκόπιμο να αναγράφεται «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από», στο προϊόν.
- Ο όρος «βιολογικό» και το γεγονός ότι το προϊόν έχει παραχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά δεν πρέπει να παραπλανά τον καταναλωτή. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να αναγράφονται με χρωματικούς χαρακτήρες. Το είδος και το μέγεθος δεν είναι περισσότερο σημαντικό από ό, τι εκείνο της εμπορικής ονομασία του προϊόντος.
Στα προϊόντα πρέπει να επισημαίνεται το όνομα του κατόχου της άδειας της εταιρείας, ή, εναλλακτικά, η πλήρη διεύθυνση της μονάδας παραγωγής.

Β) ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
- Εφόσον το 95% τουλάχιστον του συνόλου των συστατικών, κατά βάρος, είναι φυσικό και / ή φυσικής προέλευσης.
- Εφόσον το 5% τουλάχιστον του συνόλου των συστατικών, κατά βάρος, είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του ΕΚ Καν. 834/2007 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή / και τις βελτιώσεις αυτού, τα οποία μπορούν να προστεθούν ως συντηρητικά προκειμένου να διατηρηθεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά, ή / και σε συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά ή οποιαδήποτε άλλα θεωρούνται ισοδύναμα.
- Εφόσον το 70%, κατά βάρος, από τα φυσικά συστατικά από το σύνολο των συστατικών μπορεί να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ΕΚ Καν. 834/2007 (φυτικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συλλέγονται στη φύση, και των ζωικών) να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του ΕΚ Καν. 834/2007 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή / και τις βελτιώσεις αυτού, και τα οποία μπορούν να προστεθούν ως συντηρητικά προκειμένου να διατηρηθεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά, ή / και σε συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά ή οποιαδήποτε άλλα θεωρούνται ισοδύναμα.
- Ένα καλλυντικό προϊόν δεν μπορεί να περιέχει ένα συστατικό γεωργικής προέλευσης, που έχει παραχθεί με βιολογικές μεθόδους μαζί με συμβατικά συστατικά. Επιτρέπεται, ωστόσο, για ένα προϊόν να περιέχει διάφορα βιολογικά και μη βιολογικά συστατικά.
- Η περιγραφή του προϊόντος στη συσκευασία πρέπει να αναγράφει το ποσοστό των συστατικών γεωργικής προέλευσης που παράγονται με βιολογικές μεθόδους ή / και που συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα ή οποιαδήποτε άλλα θεωρούνται ισοδύναμα. Αυτά τα συστατικά πρέπει να σημειώνονται με αστερίσκο.
- Εκτός από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που καλύπτουν τα καλλυντικά, η ετικέτα πρέπει επίσης να αναγράφει, δίπλα στην εμπορική ονομασία του προϊόντος, τη λέξη "βιολογικό", το πλήρες όνομα του Οργανισμού Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, την αναφορά των προτύπων και τον αριθμό πιστοποιητικού, καθώς και την ημερομηνία μέχρι την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το καλλυντικό προϊόν, εφόσον έχει ανοίξει, χωρίς να παρουσιάσει κανέναν κίνδυνο για τον καταναλωτή. Ωστόσο, θα ήταν σκόπιμο να αναγράφεται «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από», στο προϊόν.
- Η φράση "περιέχει βιολογικά συστατικά» σημαίνει ότι το προϊόν έχει παραχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά και δεν πρέπει να παραπλανά τον καταναλωτή. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να αναγράφονται με χρωματικούς χαρακτήρες. Το είδος και το μέγεθος δεν είναι περισσότερο σημαντικό από ό, τι εκείνο της εμπορικής ονομασία του προϊόντος.
- Στα προϊόντα πρέπει να επισημαίνεται το όνομα του κατόχου της άδειας της εταιρείας, ή, εναλλακτικά, η πλήρη διεύθυνση της μονάδας παραγωγής.