Η A CERT αδειοδοτήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων της Βουλγαρικής Δημοκρατίας με κωδικό BG-BIO-08 ως Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων και πεδίο εφαρμογής:

  • Μη μεταποιημένα γεωργικά φυτικά προϊόντα, ζώα και μη μεταποιημένα κτηνοτροφικά προϊόντα.
  • Μεταποιημένα γεωργικά, φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και έχουν παρασκευαστεί κυρίως από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής ή/και ζωικής προέλευσης.