organiceulogo"Биологично земеделие се описва от организацията FAO на обединените нации като "една холистична система за управление на производство,която избяга използването на синтетични торове,растителни препарати и генетично модифицирани организми,свежда до минимум замърсяването на въздуха,почвата и оптимизира здравето и производителността на взаимозависимите общности на растения,животни и хора"

Принципите на биологично земеделие,както те се определят от IFOAM, са:  Принцип на здравето:Биологично земеделие трябва да подобрява и укрепва здравето на почвата,растенията,животните и хората,едновремено и неразделно.

Принцип на екологията:Биологичното земеделие трябва да се основава на екологичните системи и на екологичните цикли,да ги наблюдава и да ги подкрепя.

Принцип на справедливостта:Биологично земеделие трябва да се базира на отношения,които гарантират справедливост,що се отнасия до общите възможности на околната среда и живот.

Принцип на грижата;Биологично земеделие трябва да успява по прифилактичен и компетентен начин да опазва здравето и благоденствието както на сегашните и бъдещите поколения,така и на околната среда.
Затова биологичните методи на производство играят двойна социална роля:от една страна снабдяват един специфичен пазар,който удовлетворява потребителското търсене на биологични продукти,а от друга-предлагат обществени блага,които допринасят за поазването на околната среда и доброто съществуване на животните,както и за аграрното развитие.
Ценни информации за потребителите,както също и данни за участващите институции в областта на биологично земеделие,можете да получите при разглеждането на сайта на Главна Дирекция Земеделие и Аграрно Развитие на Европейска комисия:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_el

СЕРИЕН НОМЕР ДЯЛ ПУБЛИКУВАНЕ
1. формуляр за кандидатстване (.doc) (.pdf)

05/221211

2. списък ЗЕМИ (.doc) (.pdf)

04/091007

3. Декларация-Описание на производството на растителни култури (.doc) (.pdf)

07/091007

4. Цени България (.doc) (.pdf)

09/081012

5. Pricelist for Plant Production (.pdf)

14/061014

6. Pricelist for Animal Production (.pdf)

13/061014