Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2020 16:02

Απόφαση Πιστοποίησης

Η A CΕRT Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης A.E. ανακοινώνει την χορήγηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης σύμφωνα με πρότυπο ISO 22000:2005, με αριθμό πιστοποιητικού 2003ISO2221030784, της επιχείρησης ΙΩΑΝ. ΚΥΡ. ΤΣΕΡΝΟΣ Ε.Π.Ε.

πίσω στην αρχή