Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Εκδηλώσεις ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Περιβαλλοντική Διαχείριση για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εισαγωγή στο ISO 14001