Κανονισμός (ΕΚ) 2018/848 Πιστοποίηση Εκδηλώσεις ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Περιβαλλοντική Διαχείριση για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εισαγωγή στο ISO 14001