GreekEnglish (United Kingdom)
ΑΓΟΡΕΣ
Διαβάστε όλα τα νέα...

Παρασκευή, 05 Νοεμβρίου 2021 14:32

Εξαγωγές Νωπών Οπωροκηπευτικών 5.11.2021

H εξαγωγή επιτρ.σταφυλιών ανέρχεται σε 56.411 τ.-16,1%  Η εκστρατεία των επιτραπέζιων σταφυλιών ολοκληρώνεται και στην περιοχή της Καβάλας μια από τις κύριες περιοχές παραγωγής και εξαγωγής και η αξιολόγηση της εκστρατείας μέχρι σήμερα είναι προβληματική για τις κύριες ποικιλίες αλλά θετική ως προς τις επιδόσεις των νέων ποικιλιών δείχνοντας τον δρόμο για την επίσπευση υλοποίησης προγράμματος αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών...

Η συγκομιδή μήλων εξελίχθη ομαλά με την ποιότητα των καταλλήλων προς εμπορία σε πολύ καλά επίπεδα., με τις εξαγωγές μήλων της νέας εμπορικής περίοδου 2021/2022 (1/9 εως 31/8/22) και από 1/9-3/11/21 η εξαγωγή τους ανέρχεται σε 17.329 τ. – 18,8% με έμφαση ότι στο αντίστοιχο διάστημα οι εισαγωγές μήλων ανήλθαν σε 8.752 τόνους εκ των οποίων 7.176 από την Βορ.Μακεδονία

Από 1/9/2021 έως και 5/11/2021 οι αναγγελίες φορτίων καταχωρήθηκαν στο ΜΕΝΟ . για εξαγωγή-διακίνηση ακτινιδίων ,που αφορούσαν 28.588 τόνους εκ των οποίων προς Ιταλία 15.739 τ.

ΔΗΛΩΣΗ –  ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΦΗΜΗΣ ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ

Παρά την έκδοση απόφασης του ΥΠΑΑΤ με θέμα «Εντατικοί έλεγχοι σε αποστελλόμενα στην Ε.Ε. φορτία ακτινιδίων» εξακολουθούν να παρατηρούνται φαινόμενα διακίνησης από «έλληνες, ιταλούς και βαλκάνιους εμπόρους» ατυποποίητων φρούτων και λαχανικών (κατ ευθεία από τον αγρό) κυρίως προς τις γειτονικές αγορές και την τρέχουσα εμπορική περίοδο ακτινιδίων με το πρόσχημα ότι προορίζονται για «βιομηχανική χρήση» που υπονομεύουν όλη την προσπάθεια της χώρας για διατήρηση της φήμης των προϊόντων της και προς τούτο εισήχθησαν πολλά bins από την μολυσμένη Ιταλίας για την πραγματοποίηση καταστρατήγησης της ΚΥΑ (που απαγορεύει ρητά την χρήση bins και σε συσκευασία μεγαλύτερη των 20 κιλών) κινδυνεύοντας να διατεθούν ακατάλληλα προς νωπή κατανάλωση προϊόντα Σημειώνεται ότι την εβδομάδα 22/10-29/10 οι αποστολές προς Ιταλία ανήλθα σε 5.353 τ. με ιδιαίτερη έμφαση τις τελευταίες 3 ημέρες που αρκετοί «έμποροι-εξαγωγείς» διακίνησαν σε επαναχρησιμοποιηθέντα ‘bins ακτινίδια με προορισμό Ιταλικά συσκευαστήρια-τυποποητήρια για «βιομηχανική χρήση» χωρίς να υποστούν έλεγχο για την συμμόρφωσή τους σε εμπορικές προδιαγραφές και διασφάλιση ότι θα μεταποιηθούν 

Ζητείται να δοθούν εντολές στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για τον πολλαπλασιασμό και την εντατικοποίηση των ελέγχων στα σημεία εξόδου της χώρας τόσο για τον έλεγχο  των εξαγομένων προϊόντων μας για τον ποιοτικό και υγειονομικό έλεγχο των διακινουμένων-εξαγομένων προϊόντων μας προς αποφυγή δυσφήμησης των προϊόντων μας και κυρίως λόγω Covid από την μη τυποποίηση-συσκευασία σε πιστοποιημένους προς τούτο φορείς τυποποίησης που παρέχουν πλήρη ιχνηλασιμότητα αλλά και όπως η  αρμόδια Δ/νση του Υπ.Α.Α.Τ. αποστείλει επιστολή-συνδρομής της αντίστοιχης Υπηρεσίας Υπουργείου Γεωργίας της Ιταλίας με τα στοιχεία των φορτίων και των Ιταλών παραληπτών για έλεγχο τους και πιστοποίησης  εγγράφως ότι τα αποσταλλέντα ακτινίδια προς Βιομηχανική χρήση έλαβαν τον προορισμό τους και δεν διατέθηκαν προς νωπή κατανάλωση (σχ μνεία της παρ.7 του άρθρου 4 του Καν 543/2011 ως τροποποιήθηκε που αναφέρει 7.   Προσκομίζεται η απόδειξη στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ότι τα προϊόντα …………….. ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ιδίως όσον αφορά τον προορισμό τους.)

Γ. Πολυχρονάκης