GreekEnglish (United Kingdom)
 
Member of
hellascert
 
 
ifoam
 
 
 
Cooperation with
 
Synergycert
 
 
SOEX
 
 
 

 

Κυριακή, 22 Μαΐου 2022 10:22

Εξαγωγές Νωπών Οπωροκηπευτικών 20.5.2022

Την ανασκοπούμενη εβδομάδα συνεχίσθηκε με μειωμένους ρυθμούς η εξαγωγή – διακίνηση εσπεριδοειδών και ακτινιδίων βαίνουσα προς περαίωση. Συνεχίζονται οι εξαγωγές φράουλας και για την περίοδο 1/1-19/5/2022 ανέρχονται σε 62.766 έναντι 52.759 τόνων πέρυσι αυξημένες κατά 18,6% καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ και για άλλη μια χρονιά...

Αντίστοιχα οι εξαγωγές τομάτας την περίοδο 1/1-19/5/2022 παρουσιάζουν μια μείωση κατά -27,7%  έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου με την επισήμανση ότι το 73,4% και 9,7% των ποσοτήτων εξήχθησαν προς Βουλγαρία και Ρουμανία αντίστοιχα

Εκ της αναλύσεως των στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ το 3μηνο του 2022 οι μέσες τιμές πώλησης προς Βουλγαρία ήταν 0,307ευρώ/ανά κιλό και προς Ρουμανία 0,564 ευρώ/ανά κιλό όταν προς τους λοιπούς προορισμούς η τιμή πώλησης ανήλθε σε 1,165 ευρώ/κιλό ενώ το αντίστοιχο διάστημα εισήχθησαν 400 τόνοι με 1,733 ευρώ/ανά κιλό Παράλληλα οι εισαγωγές από 1/3 έως 19/5/2022 ανήλθαν σε 1.289 τόνους με τους 1.146 τ. το 19ημερο Μαϊου εκ των οποίων και 265τόνοι από Αλβανία και 189 τ.από Τουρκία

«Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη διακίνηση προϊόντων χωρίς προστιθέμενη αξία (είτε ατυποποίητων είτε υποτιμολογημένων ποιοτικά ή τιμολογιακά) που θα πρέπει να ερευνηθεί αρμοδίως»

                                              Week until:: 5.5.2022 13.5.2022 19.5.2022
commercial season 2021 2022 2021 2022 2021 2022
Tomatoes 22.148 17.179 25.123 18.222 27.047 19.550 -27,7%
Strawberries 43.913 53.113 48.881 58.685 52.959 62.766 18,5%

                                               

Συνεχίζονται με χαμηλούς ρυθμούς οι εξαγωγές μήλων και από 1/9-20/5/22 η εξαγωγή τους ανέρχεται σε 60.059 τ. – 20,6% έναντι πέρισυ   

Από 1/9/2021 έως και 20/5/2022 οι αναγγελίες φορτίων που καταχωρήθηκαν στο ΜΕΝΟ για εξαγωγή-διακίνηση ακτινιδίων , αφορούσαν 193.843 τόνους καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ τόσο σε αξία όσο και σε τονάζ   αυξημένες κατά 17,4% εκ των οποίων προς τρίτες εκτός ΕΕ Χώρες 55.758 τ. ήτοι 28,8% του συνόλου έναντι 45.857 τ. πέρσυ  

Ξεκίνησε η συγκομιδή εαρινών φρούτων και λαχανικών με τις εξαγωγές κερασιών με εκτίμηση ότι είναι μειωμένες κατά  -37% ανερχόμενες σε 190  τόνους, βερυκόκκων  κατά -58% σε 99 τόνους , καρπουζιών -41% στους 10.168  τόνους με εντεινόμενους ρυθμούς  και με τις τιμές στον παραγωγό μειωμένες έναντι των αντιστοίχων τιμών πέρσυ των καρπουζιών που οφείλλεται στην μειωμένη ζήτηση λόγω κάλυψή της από ομοιοπαραγωγές χώρες

 

Αυστηρή τήρηση εμπορικών προδιαγραφών στις εξαγωγές Φ&Λ

Καλούνται οι αρμόδιες ελληνικές  ελεγκτικές αρχές για την αυστηρή τήρηση των ενωσιακών & εθνικών εμπορικών προδιαγραφών εμπορίας-ποιότητας για τα αποστελλόμενα-εξαγόμενα ελληνικής παραγωγής οπωροκηπευτικά προϊόντα (τυποποίησης, συσκευασίας και σήμανσης με την ελληνική ταυτότητα των προϊόντων – και όχι «αναφερόμενα»  ως παραγόμενα άλλης χώρας)- προς διασφάλιση της φήμης των ελληνικών νωπών φρούτων και λαχανικών 

Προτρέπονται οι  δημόσιες αρχές να αναλάβουν επείγουσες δράσεις για τη σταθεροποίηση του κλάδου των οπωροκηπευτικών 

Ζητείται επείγουσα δράση από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές για τον κλάδο των οπωροκηπευτικών παραγωγής και εμπορίου καθώς επιδεινώνεται η κρίση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αναφέρονται σημαντικές αυξήσεις στο κόστος για logistics, εισροές όπως λιπάσματα, υλικά συσκευασίας και ενέργεια , και η συνολική έλλειψη εργατικού δυναμικού θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα της παραγωγής και εμπορίας νωπών προϊόντων.

Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας των φρούτων και λαχανικών αντιμετώπισε ταραχώδεις συνθήκες στην αγορά, πρώτα με το Brexit, ακολουθούμενο από τον Covid, το αυξανόμενο κόστος και τις διαταραχές εφοδιαστικής, το εμπάργκο της Λευκορωσίας και τώρα  τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Ο τομέας παρουσίασε αυξημένο κόστος σε πολλούς τομείς, όπως: στις τιμές των εμπορευματοκιβωτίων, στις μεταφορές με φορτηγά, έως και 100 τοις εκατό στο κόστος λιπασμάτων και σε τιμές ξυλοπαλετών και άλλων υλικών συσκευασίας 

«Πρέπει να συνεχίσουμε  να διατηρήσουμε σταθερές εμπορικές δραστηριότητες για να εδραιώσουμε τη θέση του κλάδου με προϊόντα με σύσταση υψηλής κατανάλωσης και χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. ".

Οι ροές των εξαγωγών μας μέχρι 20/5/2022 παρουσιάζει μείωση έναντι της αντίστοιχης περσινής  της τάξης του -9.9%, 

Βεβαίως προς Ουκρανία & Λευκορωσία καμιά δραστηριότητα δεν παρατηρείται αλλά η δραστηριότητα με τις γύρω χώρες συνεχίζεται βεβαίως με καθημερινή σχεδόν επιβάρυνση του κόστους μεταφοράς