6. Ερευνητική δραστηριότητα

Το εργαστήριο της SYNERGYCERT με το υψηλής στάθμης εξειδικευμένο προσωπικό του συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού.

back to top