GreekEnglish (United Kingdom)
 
Member of
hellascert
 
 
ifoam
 
 
 
Cooperation with
 
Synergycert
 
 
SOEX
 
 
 

 

Σάββατο, 01 Απριλίου 2023 08:53

Εξαγωγές Νωπών Οπωροκηπευτικών 31.3.2023

Οι εξαγωγές αγγουριών 1/9/22-31/3/23 συνεχίζουν με ρυθμούς ρεκόρ και  ανέρχονται σε 54,372.τ. έναντι 37.304.την περίοδο 2021/22  καταγράφοντας άνοδο 45,8%...

Επίσης οι εξαγωγές τοματών 1/1/2023-31/3/2023 ανήλθαν σε 16,924 τόνους έναντι 10,023 τόνων + 68,9% το αντίστοιχο διάστημα 2022 κινούνται με ρυθμούς ρεκόρ.

Η τιμή πώλησης στις καταναλωτικές αγορές των κηπευτικών μειώθηκαν τις περασμένης 2 εβδομάδα, με τις μέσες τιμές ντομάτας στα επίπεδα του 2022 και αυτές των αγγουριών και πιπεριών πάνω από αυτό. Μείωση υπήρξε και για τις φράουλες.

Συνεχίσθηκαν με αυξανόμενους ρυθμούς οι εξαγωγές φράουλας και από την αρχή του χρόνου μέχρι 31/3/2023 ανήλθαν σε 32,604 τόνους έναντι 23,530 τόνων το αντίστοιχο διάστημα 2022 +38,6% με την πορεία τους σταθερά για καταγραφή ρεκόρ εξαγωγής για άλλη μια χρονιά.

Συνεχίσθηκε  η συγκομιδή και εξαγωγή πορτοκαλιών και από 1/9/22-31/3/2023 ανέρχονται σε 279.166 τόνους +24,4% και   μανταρινιών με ρυθμούς ρεκόρ 152.970 τόνους +28,8% έναντι 2021/22.

 Η ανάγκη της Ευρώπης για εσπεριδοειδή ήταν υψηλή και διατήρησε καλή ζήτηση για εσπεριδοειδή αυτή την εμπορική περίοδο Σε γενικές γραμμές, η ζήτηση για τα εσπεριδοειδή ήταν μεγάλη, Χάρη σε αυτό είχαμε καλές τιμές παρά τη μείωση των ποσοτήτων.

Οι μαζικές αποστολές πορτοκαλιών από τρίτες χώρες στις αγορές της ΕΕ προκαλούν σαφώς επικάλυψη με τις ποικιλίες των χωρών παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές των εσπεριδοειδών τρίτων χωρών είναι χαμηλότερες από τις τιμές των ευρωπαϊκών εσπεριδοειδών, που είναι  δυνατές λόγω διαφορετικών παραγόντων. 

Την ανασκοπούμενη εβδομάδα συνεχίσθηκε με διακίνηση μεγαλύτερων ποσοτήτων λόγω βελτιωμένης ζήτησης, πλην όμως παρατηρήθηκε διακίνηση πορτοκαλιών ποικ.Lane Late & Valencia κατ ευθεία από τον αγρό χωρίς την διέλευσή τους από πιστοποιημένες τυποποιητικές μονάδες, με φύλλα (χωρίς την ύπαρξη σχετικού διαβατηρίου) και χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση για την προέλευσή τους,-

Εφιστάται η προσοχή και ευθύνη των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών στην εντατικοποίηση των ελέγχων, για την αποφυγή των φαινομένων διακίνησης από «έλληνες, ιταλούς και βαλκάνιους εμπόρους» ατυποποίητων πορτοκαλιών (κατ ευθεία από τον αγρό) κυρίως προς τις γειτονικές αγορές και την τρέχουσα εμπορική περίοδο (χωρίς να πληρούν ακόμη τις κατάλληλες απαιτήσεις που προβλέπεται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία) για να μην πληγεί η φήμη των προϊόντων μας ‘Ηδη εντοπίσθηκε φορτίο από άλλες Υπηρεσίες και όχι από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ που τελευταία παρατηρείται μειωμένη δραστηριότητα για ελέγχους.

Σημειώνεται ότι η έλλειψη φορτηγών αυτοκινήτων και εργατών συγκομιδής δεν επιτρέπει στο εξαγωγικό μας εμπόριο να ανταποκριθεί στη αυξημένη ζήτηση.

Αναμένεται ότι οι τιμές των νωπών προϊόντων θα πέσουν στις καταναλωτικές αγορές σε κάπως φυσιολογικά επίπεδα τώρα την άνοιξη, καθώς η παραγωγή της Βόρειας Ευρώπης θα αυξηθεί ραγδαία.

Αναγκαία είναι η στήριξη των αγροτών μας από την Πολιτεία με ενίσχυση του αυξημένου κόστους προς αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητάς τους και η επίλυση ,έστω και με προσωρινά μέτρα, του προβλήματος των εργατών γης, και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, άλλως θα οδηγηθούν σε μερική εγκατάλειψη καλλιεργειών.

Από δε την Ε.Ε. ζητείται όπως οι εισαγωγές εσπεριδοειδών από τρίτες χώρες, πρέπει να συμμορφώνονται στα περιβαλλοντικά και φυτουγειονομικά πρότυπα της Ε.Ε γιατί παράγονται με πολύ χαμηλότερα πρότυπα από τα ευρωπαϊκά εσπεριδοειδή, γεγονός που διευκολύνει την παραγωγή τους πολύ φθηνά διαμορφώνοντας μια πιθανή εμπορική πρακτική ντάμπινγκ.

Συνεχίζονται με χαμηλούς ρυθμούς οι εξαγωγές μήλων και από 1/9/22-24/3/23 η εξαγωγή τους ανέρχεται σε 56.277 τ. έναντι 47.023 τόνων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με τις ποσότητες προς Αίγυπτο να ανέρχονται σε 35.118 τ. έναντι 33.325 τ. ,προς Σαουδ. Αραβία  2015 τ. έναντι 2.427 τ., Ιορδανία 5.102 τ. έναντι 2.741 τ.

Από 1/9/2022 έως και 24/3/2023 οι αναγγελίες φορτίων που καταχωρήθηκαν στο ΜΕΝΟ για εξαγωγή-διακίνηση ακτινιδίων , αφορούσαν 179.705 τόνους έναντι 172.143 τ. την αντίστοιχη περισυνή περίοδο, με τις ποσότητες προς ΗΠΑ να ανέρχονται σε 13.278 τ. έναντι 14.700 τ. αντίστοιχα πέρυσι,, Ισπανία 25.988 τ. έναντι 24.395 τ., Ιταλία 18.609 τ. έναντι 43.178 τ., Καναδά  6,323 τ. έναντι 4.756 τ., Ινδία. 19.176 τ. έναντι 1.516 τ. και στην νέα αγορά του Ισραήλ 310 τόνοι Η μέχρι σήμερα πορεία δείχνει ότι και στα ακτινίδια είναι πορεία ρεκόρ για άλλη μια φορά αναδεικνύοντας την σημαντικότητα του προϊόντος επισημαίνοντας την ανάγκη ελέγχων στα εξαγόμενα ακτινίδια προς την Ινδία για να μην πληγεί η φήμη του προϊόντος