GreekEnglish (United Kingdom)

Τεχνικές απαιτήσεις

Παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές τεχνικές απαιτήσεις του προτύπου GLOBALGAP για την παραγωγή φρούτων και λαχανικών:

4.1. Ιχνηλασιμότητα:

Το ιστορικό των προϊόντων να είναι ανιχνεύσιμο από και προς το αγρόκτημα.

4.2. Εσωτερική Αυτοεπιθεώρηση:

Ο γεωργός πρέπει να αναλάβει τουλάχιστον μία ανεξάρτητη επιθεώρηση ανά έτος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου GLOBALGAP.

4.3. Ποικιλίες και υποκείμενα:

Μεταχειρίσεις σε σπόρους και μοσχεύματα καταγράφονται και εφαρμόζονται συστήματα ελέγχου της ποιότητας για την παραγωγή του πολλαπλασιαστικού υλικού. Η φύτευση των ΓΤΟ να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας παραγωγής.

4.4. Ιστορικό και διαχείριση της τοποθεσίας:

Η καταλληλότητα των νέων εγκαταστάσεων παραγωγής πρέπει να επαληθεύεται και να εφαρμόζεται ένα σύστημα αναγνώρισης για κάθε αγροτεμάχιο ή θερμοκήπιο.

4.5. Διαχείριση εδάφους και υποστρώματος:

Η απολύμανση εδάφους και υποστρώματος να είναι αιτιολογημένη και να καταγράφεται. Να εφαρμόζονται τεχνικές ελέγχου της διάβρωσης.

4.6. Χρήση Λιπασμάτων:

Η εφαρμογή λιπασμάτων να καταγράφεται. Η αποθήκη λιπασμάτων και ο εξοπλισμός ή τα μηχανήματα να διατηρούνται σε καλές συνθήκες και να μη χρησιμοποιείται ιλύς από καθαρισμό ανθρωπολυμάτων.

4.7. Άρδευση:

Να μη χρησιμοποιείται για άρδευση νερό ανεπεξέργαστων λυμάτων. Οι μέθοδοι άρδευσης να λαμβάνουν υπόψη τη βιωσιμότητα των πηγών νερού και την ποιότητα του νερού.

4.8. Φυτοπροστασία:

  • Να εφαρμόζεται ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών
  • Οι χημικές ουσίες να επιλέγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό και να πληρούν τις νομικές απαιτήσεις της χώρας παραγωγής, καθώς και της χώρας προορισμού.
  • Οι εγγραφές των εφαρμογών να καλύπτουν πολλές λεπτομέρειες, όπως η τοποθεσία, η ημερομηνία, το όνομα του προϊόντος και τη δραστική ουσία, τους χρόνους αναμονής πριν τη συγκομιδή κλπ.
  • Ο εξοπλισμός εφαρμογής και η αποθήκη φυτοπροστατευτικών να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
  • Αποδεδειγμένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων στις χώρες προορισμού, και υποχρεωτικός ετήσιος έλεγχος υπολειμμάτων.
  • Να εξασφαλίζεται ασφαλή διάθεση των κενών δοχείων των φυτοπροστατευτικών και των ληγμένων φυτοπροστατευτικών.

4.9. Συγκομιδή:

Να αξιολογούνται οι κίνδυνοι σχετικά με την υγιεινή και να εφαρμόζονται τα βασικά μέτρα υγιεινής (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε εξοπλισμό για πλύσιμο των χεριών).

4.10. Χειρισμός Παραγωγής:

  • Οι εργαζόμενοι να έχουν λάβει τις βασικές οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση της υγιεινής.
  • Το νερό πλυσίματος να είναι κατάλληλο (πόσιμο).
  • Μετασυλλεκτικές θεραπευτικές εφαρμογές να πληρούν τις νομικές απαιτήσεις της χώρας προορισμού. Να τηρούνται μητρώα εφαρμογών.
  • Οι εγκαταστάσεις διακίνησης και αποθήκευσης να διατηρούνται καθαρές και ασφαλείς.

4.11. Διαχείριση της ρύπανσης και των αποβλήτων:

Οι πηγές ρύπανσης να προσδιορίζονται και να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση ανάγκης.

4.12. Υγεία, ασφάλεια και ευημερία των εργαζομένων:

Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι χειρίζονται επικίνδυνα χημικά προϊόντα ή εξοπλισμούς να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για αυτό το σκοπό. Να παρέχονται εξοπλισμός πρώτων βοηθειών και κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Η στέγαση στο αγρόκτημα πρέπει να είναι η κατάλληλη και να παρέχονται βασικές υπηρεσίες.

4.13. Περιβαλλοντικά θέματα:

Να αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γεωργικών δραστηριοτήτων και να λαμβάνονται σε περίπτωση ανάγκης τα κατάλληλα μέτρα.

4.14. Έντυπο καταγγελίας:

Να υπάρχει ένα έντυπο καταγγελίας και να εφαρμόζεται η διαδικασία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι σχετικές καταγγελίες καταγράφονται επαρκώς, μελετούνται και στη συνέχεια διερευνούνται.

4.15. Ενεργειακή απόδοση:

Συνιστάται η παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης.

Εκτός από αυτές τις τεχνικές απαιτήσεις, οι οποίες μπορούν να μελετηθούν λεπτομερώς στο έγγραφο “GLOBALGAP Σημεία Ελέγχου και Κριτήρια Συμμόρφωσης”, υπάρχουν και άλλα σημαντικά θέματα όπως μια γενική περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης, τα επίπεδα συμμόρφωσης και οι εναλλακτικές δυνατότητες για την πιστοποίηση, οι κυρώσεις, κλπ. τα οποία μπορεί να βρεθούν και να μελετηθούν λεπτομερώς στο έγγραφο “GLOBALGAP Γενικών Κανονισμών”.

Όλα αυτά τα έγγραφα και πολύ περισσότερες πρόσθετες πληροφορίες είναι προσβάσιμες στον προαναφερόμενο δικτυακό τόπο: www.globalgap.org

!

Τα παραπάνω είναι μόνο μια επιλογή των βασικών απαιτήσεων του προτύπου GLOBALGAP. Η εκμετάλλευση βεβαίως, πρέπει να μελετήσει και να πληροί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου.