Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 10:44

Απόφαση Πιστοποίησης

Η A CΕRT Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης A.E. ανακοινώνει την χορήγηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης σύμφωνα με πρότυπο ISO 9001:2015, με αριθμό πιστοποιητικού 1906ISO902007633, της επιχείρησης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΒΕΕ (MR FAST MIKE).

πίσω στην αρχή