Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Πιστοποίηση Εκδηλώσεις ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Περιβαλλοντική Διαχείριση για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εισαγωγή στο ISO 14001