Υπηρεσίες Βιολογική Παραγωγή Εκδηλώσεις Πλούσιος ο απολογισμός της συμμετοχής της A CERT στη BIOFACH eSPECIAL 2021