Γιατί ένας οργανισμός θα πρέπει να εφαρμόσει το πρότυπο ISO 9001:2008;

Δίχως ικανοποιημένους πελάτες, μια οργάνωση είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο!  Για να διατηρήσει τους πελάτες της ικανοποιημένους, η οργάνωση οφείλει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Το πρότυπο ISO 9001:2008 παρέχει ένα δοκιμασμένο πλαίσιο για τη λήψη μιας συστηματικής προσέγγισης για τη διαχείριση των διαδικασιών της οργάνωσης, έτσι ώστε να τεκμηριωθεί με συνέπεια ένα προϊόν που ικανοποιεί τις προσδοκίες των πελατών.

Πώς λειτουργεί το μοντέλο του προτύπου ISO 9001:2008;

Οι απαιτήσεις για ένα σύστημα ποιότητας έχουν τυποποιηθεί, αλλά πολλές οργανώσεις αρέσκονται να θεωρούν τους εαυτούς τους μοναδικούς. Πώς λοιπόν το πρότυπο ISO 9001:2008 επιτρέπει την πολυμορφία, από τη μία πλευρά, για μια ατομική εταιρεία, και από την άλλη, για μια πολυεθνική κατασκευαστική εταιρεία με στοιχεία παροχής υπηρεσιών, ή για μια εταιρεία κοινής ωφελείας, ή για ένα δημόσιο οργανισμό;

Η απάντηση είναι ότι το ISO 9001:2008 καθορίζει ποιες απαιτήσεις του συστήματος ποιότητας πρέπει να πληρούνται, αλλά δεν υπαγορεύει πώς πρέπει να πληρούνται σε κάποια συγκεκριμένη οργάνωση. Αυτό αφήνει μεγάλα περιθώρια και ευελιξία για την εφαρμογή του, σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς και κουλτούρες, καθώς και σε διαφορετικούς εθνικούς πολιτισμούς.

Πώς ελέγχει η επιχείρηση ότι λειτουργεί το σύστημα ποιότητας;

1. Το πρότυπο απαιτεί η ίδια η οργάνωση να ελέγχει το σύστημα ποιότητας της ISO 9001:2008 - του προκειμένου να εξακριβώσει ότι διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις διαδικασίες του - ή, με άλλα λόγια, για να εξακριβώσει εάν το σύστημα είναι πλήρως στον έλεγχο των δραστηριοτήτων της
2. Επιπλέον, η οργάνωση μπορεί να καλεί τους πελάτες της να ελέγχουν το σύστημα ποιότητας της, προκειμένου να τους εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη ότι η ίδια είναι ικανή να παρέχει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.
3. Τέλος, η οργάνωση μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ενός ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας για να αποκτήσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης ISO 9001:2008. Η τελευταία αυτή λύση έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλής στην αγορά, εξαιτίας της αντιλαμβανόμενης αξιοπιστίας μιας ανεξάρτητης αξιολόγησης.

Η οργάνωση μπορεί να αποφύγει έτσι πολλαπλούς ελέγχους από τους πελάτες της, ή να μειώσει τη συχνότητα ή τη διάρκεια των ελέγχων από τους πελάτες. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς των επιχειρήσεων μεταξύ της οργάνωσης και των δυνητικών πελατών, ιδιαίτερα όταν προμηθευτής και πελάτης, είναι νέοι μεταξύ τους, ή είναι πολύ μακριά γεωγραφικά, όπως συμβαίνει στις εξαγωγές.

Το πρότυπο ISO 9001:2008 περιέχει νέες απαιτήσεις;

Το ISO 9001:2008 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις, εισάγει μόνο διευκρινίσεις για τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ISO 9001:2000 οι οποίες βασίζονται στην οκταετή εμπειρία της εφαρμογής του προτύπου σε παγκόσμια κλίμακα με περίπου ένα εκατομμύριο πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σε 170 χώρες μέχρι σήμερα.

Εισάγει, επίσης, αλλαγές οι οποίες αποσκοπούν στην βελτίωση της συνεκτικότητας με ISO14001: 2004.

Πώς επιλέχθηκε το όνομα ISO;

Επειδή το όνομα "Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης" μπορεί να έχει διαφορετικά αρκτικόλεξα σε διάφορες γλώσσες ("IOS" στα αγγλικά, "OIN" στα γαλλικά για internationale Organisation de normalisation), οι ιδρυτές του Οργανισμού αποφάσισαν να δώσουν μια σύντομη μορφή του ονόματος του, κοινή για όλους

Επέλεξαν το όνομα "ISO", που προέρχεται από την ελληνική λέξη ΙΣΟΣ, που σημαίνει "ισότητα".

Ανεξάρτητα λοιπόν από τη χώρα ή τη γλώσσα, η σύντομη μορφή του ονόματος του οργανισμού είναι πάντα ISO.

End FAQ