GreekEnglish (United Kingdom)

3. Επιθεώρηση – αξιολόγηση κινδύνων και εκτίμηση – αποτίμηση ζημιών

Ένα από τα κύρια αντικείμενα δραστηριότητας της εταιρείας SYNERGYCERT αποτελεί η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών στον ασφαλιστικό τομέα μέσω των επιθεωρήσεων ο οποίος περιλαμβάνει τα πεδία:

 • Αξιολόγηση κινδύνων εγκαταστάσεων

 • Εκτιμήσεις αξιών – υπολογισμός PML/EML

 • Διαχείριση ζημιών:

  ➢ Διερεύνηση αιτίων ζημίας
  ➢ Έλεγχος κάλυψης ζημιών βάσει των όρων του συμβολαίου
  ➢ Εκτίμηση – αποτίμηση ύψους ζημίας

Οι πραγματογνωμοσύνες διενεργούνται επί ζημιών και ατυχημάτων ασφαλιστικού καθώς και ευρύτερου επιχειρηματικού ή ιδιωτικού ενδιαφέροντος.


3.1. Αξιολόγηση επικινδυνότητας εγκαταστάσεων (risk management) σε διάφορες επιχειρήσεις

Η παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Επιθεώρηση εγκαταστάσεων

 • Καταγραφή – αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης

 • Εντοπισμός πηγών κινδύνου σε σχέση με την κάλυψη νομοθετικών απαιτήσεων και των κανόνων της

  ασφαλιστικής αγοράς με στόχο την ελαχιστοποίηση του απρόβλεπτου γεγονότος αιτίας ζημιάς

 • Προτάσεις για λήψη προληπτικών μέτρων με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου

 • Επαλήθευση υλοποίησης μέτρων πρόληψης


3.2. Εκτίμηση αξιών

Διενέργεια εκτιμήσεων αξιών σε περιουσιακά στοιχεία βιομηχανιών, εμπορικών επιχειρήσεων ή ιδιωτών καθώς και σε κτιριακές εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και ιδιωτών με σκοπό τον προσδιορισμό των προς ασφάλιση κεφαλαίων.

 

3.3. Υπολογισμός PML - EML

Με βάση τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων λαμβάνοντας υπόψη τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας ανά τμήμα και συνυπολογίζοντας από την εκτίμηση αξιών τον καταμερισμό των επιμέρους τμημάτων και τη συγκέντρωση αξιών ανά τμήμα γίνεται η εκτίμηση της μέγιστης πιθανής ζημίας (PML).

 

3.4. Διαχείριση ζημιών

 • Διερεύνηση της γενεσιουργού αιτίας της ζημίας ή του ατυχήματος.

 • Διενέργεια έρευνας των συνθηκών της ζημίας καθώς επίσης στον προσδιορισμό και την ανάλυση των αιτίων

  για επέκταση του ατυχήματος.

 • Καταγραφή της έκτασης της ζημίας και τις μεθόδους αποκατάστασης.

 • Καθοδήγηση στη φάση εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών, με στόχο την ποιοτική

  επισκευή, τον περιορισμό του κόστους και του χρόνου αποκατάστασης προς το κοινό συμφέρον των

  εμπλεκομένων μερών.

 • Έλεγχο της πλήρωσης των όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

 • Σύνταξη της τεχνικής πραγματογνωμοσύνης. Η έκθεση περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή της κατασκευής, χρήσης, προστασίας και έκθεσης του κινδύνου, καθώς και προτάσεις βελτίωσης προστατευτικών μέτρων ανά ασφαλιστική κάλυψη, ενώ συνοδεύεται από οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο), σχέδια εγκαταστάσεων κλπ.

 

3.5. Κατηγορίες ασφαλιστικών κινδύνων
Η εταιρεία δύναται να καλύψει όλο το εύρος των ασφαλιστικών κινδύνων. Ενδεικτικά, οι πραγματογνωμοσύνες

διενεργούνται για ζημίες ή ατυχήματα που αφορούν στους τομείς:

 

3.5.1. Γενικές ασφάλειες

Φωτιά, φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα, κατολίσθηση), κλοπή, ληστεία, διαρροή υδραυλικών δικτύων, ηλεκτρική βλάβη, κλπ, σε περιπτώσεις βιομηχανικών, εμπορικών επιχειρήσεων, κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών – γραφείων καθώς και εκτίμηση απώλειας κερδών συνεπεία ζημιογόνου γεγονότος.

 

3.5.2. Τεχνικές ασφάλειες

Μηχανικές και ηλεκτρονικές βλάβες, τεχνικά έργα, οχήματα και μηχανήματα έργου. 

 

3.5.3. Μεταφορές

Επίβλεψη και πιστοποίηση φορτώσεων / εκφορτώσεων, έλεγχος καταλληλότητας μεταφορικού μέσου, έλεγχος συσκευασίας εμπορευμάτων, έλεγχος για την ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων κλπ.

 

3.5.4. Ειδικές ασφάλειες


H SYNERGYCERT κατ’ εντολή των ασφαλιστικών εταιρειών αναλαμβάνει εξειδικευμένες περιπτώσεις επιθεώρησης αποτίμησης ερμηνείας καλύψεων και ζημιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω γενικές περιπτώσεις όπως ενδεικτικά:

 • Αξιολόγηση εκτίμηση έργων τέχνης εμπειρικά ή / και με χρήση ειδικών εργαστηριακών μεθόδων
 • Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ασφαλιστική χρήση
 • Βλάβες – ζημίες αεροσκαφών