Κανονισμός (ΕΚ) 2018/848 Πιστοποίηση Εκδηλώσεις Σεμινάριο για τη μετάβαση στο νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 22000:2018 και το θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στον τομέα τροφίμων